ತೀರ್ಥದ ಪವರ್ ಏನೇ ಇರದಿದ್ದರೂ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ
Posted date: 28/June/2010

ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಇದೇ ಥರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದೇ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗುವ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಗಣೀತದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದೇ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ?

CLICK FOR MORE

Manohar. R.(Manu),
chitrataramanu@gmail.com
Photo Journalist
M: 9845549026
  : 9844904440

Kannada Cinema's Latest Wallpapers
Kannada Cinema's Latest Videos
Kannada Movie/Cinema News - ತೀರ್ಥದ ಪವರ್ ಏನೇ ಇರದಿದ್ದರೂ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ - Chitratara.com
Copyright 2009 chitratara.com Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.