ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ!!!!
Posted date: 29/August/2010

ವಿವೇಕ್‌ರಾಜ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗಾಮ ಎಂಬ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ, ತೇಲಿ ಹೋದೇನಾ... ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ... ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲೋ... ಎಂದೂ ಅರಿಯೇನಾ.... ಎನ್ನತೊಡಗುತ್ತಾರೆ!
ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಿನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಎಂಬ ತೇಜಪುಂಜ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಹಂಗಾಮ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

CLICK FOR MORE

Manohar. R.(Manu),
chitrataramanu@gmail.com
Photo Journalist
M: 9845549026
  : 9844904440

Kannada Cinema's Latest Wallpapers
Kannada Cinema's Latest Videos
Kannada Movie/Cinema News - ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ!!!! - Chitratara.com
Copyright 2009 chitratara.com Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.