ಕನ್ನಡದ ದಾಖಲೆ ಐತಲಕ್ಕಡಿ
Posted date: 5/June/2010

ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದಾಖಲೆ. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಹೀಗೂ ಉಂಠೇ?!

CLICK FOR MORE

Manohar. R.(Manu),
chitrataramanu@gmail.com
Photo Journalist
M: 9845549026
  : 9844904440

Kannada Cinema's Latest Wallpapers
Kannada Cinema's Latest Videos
Error, Select (_footer_contact_) query failed